For artists

The MetaHistory: Museum of War collects illustrated events of the recent history of Ukraine in chronological order based on tweets of official organizations and famous people. We are looking for artists and illustrators to help us on charity initiative.

Музей MetaHistory в хронологічному порядку збирає події новітньої історії України останніх днів на основі твітів офіційних організацій та відомих людей. Ми закликаємо до співпраці художників та ілюстраторів, які готові творити на благодійних засадах.

How we work

1

Receive a tweet and an event to illustrate as a reply

Отримайте у відповідь твіт та подію, які треба проілюструвати

2

Create art on the theme of the event, which conveys its essence as much as possible. Use any type of style: statics/motion, 3D/2D, engraving/watercolor, collage, etc.

Створіть арт на тему події, який максимально передає її сутність. Стиль виконання вільний: статика/моушен, 3D/2D, гравюра/акварель, колаж, тощо.

3

Insert a tweet with rounded corners into your artwork. It should take up about 1/9 of the illustration

Вставте твіт з заокругленими кутами на вашу роботу. Він має займати до 1/9 зображення

4

Make sure that your artwork fits the following technical requirements:

  • Proportion: square
  • Format: jpg, png, gif, tif, svg, mp4, avi
  • File size: up to 50MB

Переконайтесь, що ваша робота відповідає наступним технічним вимогам:

  • Пропорція: квадрат
  • Формат: jpg, png, gif, tif, svg, mp4, avi
  • Розмір файлу: до 50МБ

Support our project

Apply as an artist

© 2022 All rights reserved